اخبار وقایع

سیاسی, چهل سالگی انقلاب, وقایع انقلاب, مشهد

نگاهی به خروش انقلابیون مشهد در آذر و دی 57

مشهد - ایرنا - سال 57 یادآور دوران پرتلاطم است، روزهایی که مردم این سرزمین کهن برای احقاق حقوق خود، رسیدن به آزادی و رهایی از زیر بار استبداد فریاد انقلابی سرداده و نام خود را در تاریخ به ثبت رساندند.