اخبار نیروهای مسلح

رئیس ستادکل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر محمد باقری

سرلشکر باقری: بازدارندگی، مانع تهاجم دشمن به ایران است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: اگر دشمن به مرزهای میهن اسلامی تجاوز کند با تلفات سنگین، انهدام تجهیزات و آبروریزی سنگین همراه خواهد بود و منفعتی که از این تهاجم خواهد برد، قابل قیاس با هزینه سنگینی که باید بپردازد نیست.