اخبار نقاط پروازی ایران در فضای خلیج فارس و تنگه هرمز

سیاوش امیرمکری ، نشست خبری ،نقاط پروازی ایران در فضای خلیج فارس و تنگه هرمز

رایزنی کشورهای شمال آمریکا با ایران برای افزایش روابط فرودگاهی

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: عده‌ای تلاش می‌کنند آسمان ایران را ناامن نشان هند تا میزان پرواز عبوری از آن کاهش پیدا کند اما ما توانسته‌ایم با ارائه خدمات استاندارد به ایرلاین‌های مختلف داخلی و خارجی همچنان مسیر پروازی ایران را اقتصادی نگه داریم.