اخبار نقاشی

نقاشی سالوادور دالی، سرقت نقاشی سالوادور دالی

سرقت عجیب نقاشی سالوادور دالی در آمریکا

فارس نوشت: سارق بی‌پروا یکی از آثار «سالوادور دالی» نقاش مشهور را در یک گالری در سانفرانسیسکو به سرقت برد و بعد با بی‌پروایی آن را زیر بغل گذاشت و به خیابان زد.