اخبار نقاشی

نقاشی سالوادور دالی، سرقت نقاشی سالوادور دالی

سرقت عجیب نقاشی سالوادور دالی در آمریکا

فارس نوشت: سارق بی‌پروا یکی از آثار «سالوادور دالی» نقاش مشهور را در یک گالری در سانفرانسیسکو به سرقت برد و بعد با بی‌پروایی آن را زیر بغل گذاشت و به خیابان زد.

تابلو نقاشی گمشده مریم مقدس و کودک ،پینتوریکیو، نقاش مشهور رنسان،تابلو مریم مقدس و کودک

شاهکاری که پس از ۳۰ سال پیدا شد

پلیس ایتالیا موفق شد پس از گذشت ۳۰ سال، تابلو نقاشی گمشده «مریم مقدس و کودک» اثر «پینتوریکیو» نقاش مشهور رنسانس را پیدا کند.