اخبار نشست کمیته عربی

نشست کمیته عربی

واکنش ایران به بیانیه نشست کمیته عربی در قاهره

سخنگوی وزارت خارجه گفت: از اینکه برخی به جای تکیه برقدرت کشورهای حوزه خلیج فارس، ادعاهای بی‌پایه در خصوص امنیت منطقه ابراز داشته و بیگانگان را با عجز خویش مورد استقبال قرار می‌دهند، متاسفیم.