اخبار ناامیدی

مهم‌ترین اتفاق سال 2019 از نگاه کارشناسان، 2019 سال ناامیدی ملت ها از دولت ها ،جنگ تجاری چین و آمریکا ،اعتراضات در عراق لبنان، بحران دولت،تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران ،آغاز سال 2020

2019؛ سال ناامیدی ملت‌ها از دولت‌ها

تا ساعاتی دیگر مردم در نقاط مختلف جهان،در حالی فرا رسیدن سال نو میلادی و ورود به دهه سوم سده ۲۱ میلادی را جشن می گیرند که قطعا برخی از تحولات و رویداهای رخ داد در سال 2019 اثرات جدی بر زندگی اجتماعی و شخصی آنها گذاشته است و سال جدید نیز وارث تبعات برخی از این اتفاقات خواهد بود.