اخبار موتورسوار

کمپین موتورسوار خوب،شهرداری تهران

راه‌اندازی کمپین "موتورسوار خوب " در شهر

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: کمپین "موتورسوار خوب " قصد دارد با هدف هویت بخشی و آگاهی بخشی، رفتار موتورسواران را به سمت تغییر رفتار حمل و نقلی، هدایت کند.

زن گردشگر موتورسوار هلندی

جدیدترین فیلم از زن گردشگر موتورسوار هلندی که با دوربین مخفی خود یزد را به هم ریخته !

خانم گردشگری که با موتورش از هلند به شهر میبد استان یزد رسیده بود،توسط مردمی که می خواستد با او سلفی بگیرند متوقف شد.فیلم او از مصاحبه با گزارشگر محلی که انگلیسی بلد نبود و پلیس هایی که از دیدنش تعجب کرده بودند هم حسابی وایرال شده و این حالا تلاش مردم برای سلفی گرفتن و عکس انداختن با اوست!