اخبار مهراب قاسمخانی

مهراب قاسمخانی، پژمان جمشیدی، سام درخشانی،خوب بد جلف ۲؛ ارتش سری

شوخی مهراب قاسمخانی با پژمان جمشیدی و سام درخشانی

پژمان جمشیدی و سام درخشانی چند سالی است که زوج کمدی خوبی را ساخته‌اند. شخصیت‌هایی که این دو بازیگر ایفاگر نقش آن‌ها شده‌اند، در بسیاری از موارد اعصاب خُرد کن هستند. این ویژگی، دستمایه شوخی مهراب قاسمخانی با این دو بازیگر شده است.