اخبار مسابقات مرحله مقدماتی قهرمانی زیر‌ 16 سال آسیا