اخبار مرجانه گلچین

آرزوی هنرمندان برای سال 98, سریال زوج یا فرد, مرجانه گلچین

مرجانه گلچین : دلم می‌خواهد حال مردم خوب شود

مرجانه گلچین که در سریال نوروزی «زوج یا فرد» بازی دارد، معتقد است که باید آنچه در اجتماع وجود دارد در تلویزیون نمایش داده شود؛ زیرا دوگانگی اجتماع و تصویر بین مردم فاصله می‌اندازد.