اخبار محیط زیست ایران

محیط زیست ایران

۱۰درصد بیمارستان‌ها فاقد مدیریت پسماند هستند

همشهری آنلاین: معاون بهداشت وزارت بهداشت، به تشریح وضعیت پسماند و بهداشت بیمارستان‌های کشور در سال‌های ۷۷ تا ۹۶ پرداخت و گفت: ۹۰ درصد بیمارستان‌های کشور از مدیریت پسماند مطلوب برخوردارند.