اخبار مترجم

ملیحه محمدی، مترجم کتاب‌

درگذشت ملیحه محمدی در سکوت خبری

ایسنا نوشت: ملیحه (ملکه) محمدی، مترجم کتاب‌های داستانی چون «تریلوژی خفاش‌ها»، «برگشت نیست»، «آن روی حقیقت»، «دزد لعنتی» و «راسموس و مرد آواره»، ۱۹ روز پیش در سکوت خبری درگذشته است.

مترجم و مفسر قرآن کریم،ابوالفضل بهرامپور

مردمِ معترض محارب فی‌الارض نیستند/ توبه می‌کنم؛ اگر از اظهاراتم چنین برداشتی شده باشد

مترجم و مفسر قرآن کریم با بیان اینکه اعتراض یک حق مسلم است،‌ گفت: یکی از تندترین معترضان به افزایش قیمت بنزین خودم هستم و اگر از حرف حرف من اینطور برداشت شده که معترضان محارب هستند، من باید جبران کنم چراکه ما به اصل اعتراض ایرادی نمی‌گیریم، بلکه با اغتشاش مخالفیم.