اخبار لی چایلد

لی چایلد، نویسنده سرشناس بریتانیایی

اقدام عجیب نویسنده سرشناس

مهر نوشت:‌ نویسنده سرشناس بریتانیایی که برای نوشتن مجموعه «جک ریچر» شهرتی جهانی دارد، گفت برای نوشتن داستان‌های بیشتری در این زمینه پیر شده و برادرش این داستان‌ها را ادامه می دهد.