اخبار فیلم کوتاه

دانلود فیلم،دانلود فیلم از سایت سکانس ، سایت سکانس ،فیلم کوتاه هنوز نه

فیلم کوتاه هنوز نه

پدر و مادری دلتنگ، برای هستی دختر راه دورشان جشن تولد آنلاین با اسکایپ تدارک دیده اند تا از طریق دنیای مجازی در روز مهم زندگی‌‌اش سهیم باشند اما زندگی زناشویی پدر و مادر هستی در پس پرده دنیای مجازی چندان واقعی نیست...