اخبار فرودگاه

تفاهم نامه فرودگاه پیام و دانشگاه خواجه‌نصیر

فرودگاه پیام و دانشگاه خواجه‌نصیر تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام‌ گفت: استقرار واحدی از دانشگاه خواجه نصیر در فرودگاه پیام فرصتی برای رونق بخش به طرح های پژوهشی در دست اجرا در این مجموعه است و از طرفی فرودگاه پیام نیز به واسطه در اختیار داشتن زیرساخت هایی مثل گمرکات، انبارها، صنعت، هوانوردی و ... می تواند زمینه تسهیل فعالیت های دانشگاهی را فراهم کند.