اخبار غنی‌ سازی آرد نانوایی‌ ها با ویتامین D

غنی‌ سازی آرد نانوایی‌ ها با ویتامین D ، آرد، نانوایی، ویتامین D

غنی‌ سازی آرد نانوایی‌ ها با ویتامین D تا پایان امسال اجرایی می‌شود

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از اجرای برنامه غنی سازی آرد نانوایی ها با ویتامین D برای جبران کمبود این ویتامین در کشور خبر داد و گفت: تا پایان امسال غنی سازی آرد به صورت پایلوت در استان بیرجند اجرایی می شود.