اخبار طالقانی

مسعود عربشاهی، نقش برجسته‌های دیواری، نقش برجسته‌های دیواری پارک طالقانی

سرنوشت غم‌انگیز یک اثر هنری بعد از مرگ هنرمند

بیش از ۱۰ سال پیش اثر نقش برجسته زنده‌یاد مسعود عربشاهی از روی دیوار پارک طالقاتی تخریب و سپس ناپدید شد؛ پرونده‌ای که هیچ‌گاه سرنوشت آن مشخص نشد و تکه‌های این اثر که از نظر هنری و مالی دارای ارزش بالایی بود نیز دیگر یافت نشد.

سخنگوی دولت، ربیعی،نوزدهم شهریورماه، چهلمین سالگرد درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی

ربیعی: طالقانی به دنبال مشارکت مردم در امور بود

سخنگوی دولت افکار آیت الله طالقانی برای جامعه ایران را زنده دانست و گفت: یکی از پیامدهای شوراها، وجه دموکراتیک آن و مشارکت طلبی مردم برای تصمیم گیری در امور است در جامعه بدون حزب ما، اشخاص از طریق شوراها فرصت رشد پیدا می کنند.