اخبار صنعت و معدن

وزاتخانه صنعت و معدن، وزارتخانه تجارت و بازرگانی

خبر ویژه آفتاب آنلاین | گزینه های احتمالی رییس جمهور برای دو وزاتخانه "صنعت و معدن" و " تجارت و بازرگانی"

رییس جمهور پس از تصویب طرح تفکیک‌ بخش تجارت از صنعت و معدن که امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان‌رسید، دو وزیر جدید برای دو وزارتخانه "بازرگانی و تجارت" و "صنعت و معدن" به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد.

قائم‌مقام وزیر صمت، مدیریت و نظارت بازار، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، قانون انتزاع

بازگشت تمامی اختیارات بازار به وزارت صمت

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازگشت تمامی اختیارات مدیریت و نظارت بازار به این وزراتخانه خبرداد و افزود: وظایفی که پیش از این از وزارت صمت منتزع و به وزارت کشاورزی واگذار شده بود مجدد به این وزارتخانه بازگشت.