اخبار صنایع غذایی

جهانگیری،اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس جمهور،مراسم افتتاح شرکت صنایع غذایی عالیفرد

عده‌ای در کشور با بهانه جویی و نق زدن بذر ناامیدی در جامعه می‌پاشند

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران موفق، مهندسان، کارشناسان و نیروی انسانی اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور هستند، گفت: باید قدر مدیران کشور را که در جنگ اقتصادی آمریکا مانع از فروپاشی اقتصاد شده و به نحو مطلوب کشور را اداره کرده اند، بدانیم.