اخبار صد و هفتاد و هفتمین نشست رسمی اوپک

اجلاس رسمی اوپک،اوپک،صد و هفتاد و هفتمین نشست رسمی اوپک

در اجلاس رسمی اوپک چه گذشت؟

اوپک روز پنجشنبه صد و هفتاد و هفتمین نشست رسمی خود را برگزار و بدون اعلام کاهش بیشتر تولید نفت برای حمایت از قیمتها به پایان برد.