اخبار شک به همسر

شک به همسر، شک، شکاکی، خیانت به همسر

پشت پرده تلخ استخدام یک دختر

دچار بدبینی و توهم شده بودم و با نگرانی که فکر و ذهنم را تسخیر کرده بود از شوهرم خواستم هر چه سریع تر دختر جوان را از فروشگاه خود اخراج کند. همسرم می گفت این دختر خانم خواهرزاده یکی از دوستانش است و چون مشکل مالی دارد سر کار آمده است. اما گوش من بدهکار این حرف ها نبود.

شک به همسر، همسر شکاک، دادگاه خانواده

چرا زن جوان برای ماشین شوهرش دستگاه شنود و جی پی اس گذاشت

خراسان نوشت:سال 93 آرمین 26 ساله که به تازگی درسش تمام شده بود و در یک شرکت کار می کرد تصمیم به ازدواج گرفت و خانواده اش نیز وقتی دیدند پسرشان قصد ازدواج دارد به چند مراسم خواستگاری رفتند تا این که در پنجمین خواستگاری دختر جوان به دل خانواده آرمین نشست و قرار شد در مراسم بعدی پسر خانواده نیز حضور داشته باشد.