اخبار شورای عالی انقلاب فرهنگی

پژوهش, خط فقر مطلق و نسبی, شورای عالی انقلاب فرهنگی, کیفیت زندگی

کاهش فقر مطلق،افزایش فقر نسبی

پژوهش "بررسی جایگاه، چارچوب مفهومی و چالش‌های مربوط به کیفیت (سطح و سبک) زندگی در ایران" توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

موسیقی و هنرهای تجسمی, شورای عالی انقلاب فرهنگی, موسیقی

67 درصد افراد ۱۵ سال به بالا موسیقی گوش می‌‌کنند

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تازگی نتایج گزارشی با عنوان «رصد فرهنگ رفتاری خانوادۀ ایرانی در سال ۱۳۹۶» منتشر کرد. نتایج این پژوهش که در نقاط شهری و روستایی و برای افراد ۱۵ ساله و بیشتر اجرا شده، معطوف به سنجش رفتارهای فرهنگی خانواده ایرانی در سال ۱۳۹۶ است و رفتارهایی مثل مطالعه و سرانۀ مطالعه، سینما و تئاتر، ورزش، موسیقی و تماشای تلویزیون داخلی را مورد بررسی قرار داده است.