اخبار شرکت کنترل کیفیت هوا

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای تهران، کیفیت هوای تهران

امروز هوای تهران سالم است

ایسنا نوشت: براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته و هم اکنون در شرایط قابل قبول (سالم) است.