اخبار شاخص کیفیت هوای تهران

آلودگی هوا،آلودگی هوای تهران،شاخص کیفیت هوای تهران

هوای تهران آلوده است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 128 قرار گرفته و هوای پایتخت برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم است.