اخبار شاخص دلار

شاخص دلار ، قیمت دلار، دلار

دلار عقب رفت

افزایش تمایل معامله گران به خرید ارزهای امن باعث عقب‌گرد دلار شد.