اخبار سوءظن

قتل همسر،قتل،قاتل،انگیزه قتل،سوءظن

سوءظن بیجا دست مردشیشه ای را به خون زنش آلوده کرد

دو سال قبل پسر نوجوانی به مأموران خبر داد مادرش را در غرق در خون در حمام پیدا کرده ‌است. وقتی مأموران به محل رسیدند حمام را غرق در خون دیدند. جسد زن جوان که به‌نظر می‌رسید از ناحیه سر مجروح شده است، روی زمین افتاده ‌بود.

قتل،سوءظن،قاتل

قاتلانی که برای «سوء ظن» به ارتباط نامتعارف، جان ۴ جوان را در مشهد گرفتند

با اجرای دو حکم قصاص نفس در زندان مرکزی مشهد، چهار جوان فقط به خاطر سوءظن به کام مرگ فرو رفتند تا هشداری جدی برای آنانی باشد که به راحتی تسلیم حدس و گمان می‌شوند و بدون کنترل خشم خود دست به جنایت‌هایی هولناک می‌زنند!