اخبار سرقت

حمله سارقان به راننده،سرقت خودرو،حمله خونین سارقان به راننده،حمله خونین سارقان افغانی به راننده

حمله خونین سارقان به یک مسافرکش

راننده یک خودرو که از سوی ۳ مرد افغانی در بیابان‌های شرق تهران تا یک قدمی مرگ پیش رفته و خودرواش نیز سرقت شده بود از قضات دادگاه خواست تا دیه آسیبی که به او وارد شده را از بیت المال بپردازند.