اخبار سربازی

سردار تقی مهری ،سربازی

پلیس: اخبار سربازی را فقط از سایت پلیس پیگیری کنید نه از فضای مجازی

ایرنا نوشت: رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: پلیس هیچ گونه مجوزی مبنی بر تبلیغ، مشاوره، راهنمایی و اطلاع رسانی نسبت به معافیت و قوانین نظام وظیفه عمومی در فضای مجازی به افراد یا موسسات نداده است و با این گونه موارد برخورد می شود.