اخبار ستاد مبارزه با مواد مخدر

ستاد مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر

چرا بعد از اینهمه‌ مبارزه باز هم‌ مواد مخدر زیاد است؟

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: خیلی ها می گویند که بعد از اینهمه‌ مقابله و مبارزه چرا باز هم‌ مواد مخدر زیاد است؟ و چرا شاهد افزایش مواد مخدر و پایین آمدن سن اعتیاد هستیم. این یک توطئه سازمان یافته از سوی سازمان‌ استکبار جهانی است...