اخبار سبک زندگی

وزن, درمان, سبک زندگی, مدرسه, کمردرد

درمان افتادگی شانه در ۱۰ دقیقه

برنا نوشت: شما هم در کودکی مجبور بودید وزن کوله سنگین و پر از کتاب تان را تا مدرسه تحمل کنید؟ساعت های طولانی ای از روز را با حالت نامناسبی پشت کامپیوتر و میز محل کار می نشینید و از جایتان تکان هم نمی خورید؟