اخبار روزنامه نگاری آنلاین

سایبر, روزنامه نگاری آنلاین, تلگرام, اینترنت

خبرهای بی‌اعتبار، ببینده بیشتری در فضای مجازی دارد

همشهری آنلاین: یک پژوهش دانشگاهی نشان داد کانال‌های خبری فارسی زبان که در پیام رسان تلگرام فعالیت می‌کنند و اعتبار منبع ضعیفی دارند و اخبار جعلی و کم اعتبار منتشر می‌کنند، نسبت به کانال های معتبر، بیینده بیشتری به خود جذب کرده‌اند.