اخبار روانشناس

مشاوره آنلاین مشوِرَپ،برنامه روانشناسی و مشاوره آنلاین،مشاوره فردی،

چطور همه را مبهوت جذابیت خودم کنم؟

اکثر افراد جذابیت را در بین برندهای لباس یا لاغری اندامشان جستجو می‌کنند. البته ظاهر در جذابیت افراد تاثیر دارد ولی به تنهایی کاری از دستش بر نمی‌آید.