اخبار روابط نامشروع

روابط نامشروع،خیانت به همسر،خیانت

همسرم مرا به ارتباط داشتن با زنی دیگر متهم می کرد، تا اینکه معلوم شد،خودش حتی قبل از ازدواج با من،روابط نامتعارف داشته

روزنامه خراسان نوشت:مرد 44 ساله در حالی که بیان می کرد از همه آن هایی که زندگی مرا به نابودی کشانده اند و سرنوشت من و فرزندانم را این گونه رقم زدند هیچ گاه نمی گذرم درباره ماجراهایی که آن ها را سوءظن نمی داند به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری میرزاکوچک خان مشهد توضیح داد.