اخبار رفع توقیف خانه پدری

رفع توقیف خانه پدری، خانه پدری، علیرضا داوودنژاد

نظر علیرضا داوودنژاد درباره تصمیم قوه‌ قضاییه برای «خانه پدری»

میزان نوشت: علیرضا داوودنژاد گفت: وقتی قوه قضاییه آمده و فیلمی را که برایش حاشیه ساخته شده را رفع توقیف می‌کند، این اتفاق نشانه‌ای مثبت برای فیلمساز است، این تصمیم قوه قضاییه باعث می‌شود که سینماگر احساس کند که قوه قضاییه مراقب و محافظ وی بوده و طبیعتاً از هرگونه اقدام این چنینی استقبال می‌کند.