اخبار رادیو و تلویزیون

رادیو و تلویزیون،صدا و سیما

صدای مردم یا سیمای مسئولان؟

نقد درون حاکمیتی به رادیو و تلویزیون با طرح سوال محوری که سهم این رسانه در اختیار مردم است یا مسئولان برگزار می شود.