اخبار رئیس‌ کل بانک مرکزی

عبدالناصر همتی،رئیس‌ کل بانک مرکزی،حساب های شخصی، حساب های تجاری

حساب‌های شخصی و تجاری جداسازی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعمال نظارتی موثر بر تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی یکی از برنامه‌های بعدی بانک مرکزی را جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری دانست.