اخبار دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری، فعالان صنفی متخلف، نائب رئیس اتاق اصناف ایران، استعفاء

نائب رئیس اتاق اصناف ایران استعفاء دهد

با رأی نهایی دیوان عدالت اداری برخی اعضای متخلف هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی که به‌ صورت همزمان در نهاد صنفی و شورای اسلامی شهر یا روستا عضویت داشته‌اند،‌ باید از سمت خود کناره‌گیری کنند.