اخبار دیدار معلولان کشور با روحانی

روحانی،دیدار معلولان کشور با روحانی

رییس جمهوری: کار و خدمت به افراد دارای معلولیت موجب افتخار ما است

رییس جمهوری، کار و خدمت به افراد دارای معلولیت را موجب افتخار دانست و تاکید کرد: وظیفه ما مهارت‌آموزی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت، ایجاد فرصت برابر برای آنان و مهیا کردن فضایی است که این عزیزان بدون دغدغه و با آرامش به زندگی و فعالیت های اجتماعی خود ادامه دهند.