اخبار دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با فرمانده کل قوا