اخبار دعوت ظریف به کاخ سفید

ظریف،تحریم ظریف،دعوت ظریف به کاخ سفید

"ظریف به کاخ سفید دعوت شده بود"

درست دو هفته بعد از این دیدار دولت آمریکا جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اتحادیه اروپا، روسیه، چین، سازمان ملل متحد و ایران از تحریم عالیرتبه‌ترین دیپلمات ایران انتقاد کردند.