اخبار خیانت همسر

خیانت،خیانت همسر،اختلافات خانوادگی،اختلاف خانوادگی،نوعروس،نوعروس خوشگذران

بازداشت نو عروس خوشگذران!

اشتباه من این بود که قبل از ازدواج چشمانم را به روی رفتار‌های غیرمتعارف دختر مورد علاقه ام بستم، اما بعد از ازدواج در حالی که همه آن شور و هیجانات دوران جوانی با رسیدن به او فروکش کرده بود تازه چشمانم را گشودم و رفتار‌های ناپسندش را زیر ذره بین گرفتم تا جایی که ...

روابط نامشروع،خیانت،خیانت همسر،فرار،متهم فراری،رابطه نامشروع،مرگ همسر

پایان ۳ سال فرار مردی که به رابطه نامشروع متهم است

این کار اشتباه من به دلیل ظلمی بود که نامادری‌ام به من کرد. او برای اینکه من را از سر خود باز کند وقتی که ۱۶ ساله بودم برایم زن گرفت من و همسرم زندگی خوبی با هم نداشتیم. وقتی به خودم آمدم دو بچه داشتم، اما هیچ حرف مشترکی با همسرم نداشتم کم‌کم رابطه ما سرد شد تا اینکه با زیبا در خیابان آشنا شدم. ما آن‌قدر تنها بودیم که برای پرکردن تنهایی‌مان از هم فیلم می‌گرفتیم تا تماشا کنیم و رؤیاپردازی کنیم.