اخبار خوشنویسی

مجموعه آثار خوشنویسی میرزا غلامرضا اصفهانی، خوشنویسی، میرزا غلامرضا اصفهانی

چهل سال کار برای نجات میراث ملک خوشنویسی

«مجموعه آثار خوشنویسی میرزا غلامرضا اصفهانی» نتیجه ۴۰ سال کار پژوهشی مرحوم دکتر مظفر بختیار در شب بخارا رونمایی شد تا بر حافظه تاریخی هنرهای سنتی ایران نور توجه بتاباند و «ملک در حال آب رفتن خوشنویسی» را نجات دهد.

آموزش خوشنویسی

آموزش خوشنویسی کفاف کرایه ماشین را هم نمی‌دهد!

علی شیرازی، هنرمند پیشکسوت خوشنویسی ضمن مروری بر جایگاه این هنر در ایران و سایر کشورهای خارجی، از دغدغه‌های انجمن خوشنویسان سخن گفت و همچنین تاکید کرد: نسل حاضر این رشته بسیار حرفه‌ای هستند و آینده درخشانی خواهند داشت.