اخبار خانه هنرمندان ایران

نمایشگاه بین المللی پروژه 24 ساعت در ایران،خانه هنرمندان ایران

افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی پروژه 24 ساعت در ایران ـ خانه هنرمندان ایران ـ گالری تابستان

این نمایشگاه به کیوریتوری و همت فرهود نصیری و سارا هاشمی سفیران پروژه 24 ساعت در ایران جمعه یک شهریور ماه 1398 در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد، این نمایشگاه تا 12 شهریور از ساعت 14 الی 22 برای بازدید ادامه خواهد داشت، عواید حاصل از فروش آثار برتر این پروژه به خیریه آتنا در ایران که در حیطه زنان فعالیت دارد اهدا خواهد شد.