اخبار حملات بدافزاری

حملات بدافزاری

حملات بدافزاری؛ غول مرحله آخر جهان

کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری بر این باورند که حملات بدافزاری بسیار بیشتر از پیش رواج یافته و کاربران فضای مجازی را به شدت گرفتار خود کرده اند.