اخبار ثبت‌ملي

ساختمان تاریخی جیپ, ثبت‌ملي, دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی

اتمام حجتِ میراث‌فرهنگی برای ساختمانِ «جیپ»

با انتشار لیست مزایده‌ی شرکت سایپا خودرو در روزنامه و قرار گرفتن نام ساختمانِ تاریخی جیپ در این لیست، به نظر می‌رسد مسئولان میراث‌فرهنگی تازه یادشان آمده که این بنای تاریخی را واجد ارزش اعلام کنند، آن هم در شرایطی که بیش از ۷ سال قبل، خبر ثبت ملی آن منتشر شده بود.