اخبار بنزین با کارت سوخت

کارت سوخت،بنزین با کارت سوخت،ارائه بنزین با کارت سوخت،زمان استفاده از کارت سوخت، برنامه‌های جدید کارت سوخت

تکلیف کارت‌های سوخت چه شد؟

کارت سوخت با هدف سامان دادن به وضعیت مصرف و کنترل قاچاق مطرح شد و اقدامات متعددی نیز برای استفاده فراگیر آن انجام شد اما نقد وارده به آن این بود که کارت سوخت در اختیار همه صاحبان وسایل نقلیه نیست البته آن‌طور که مسوولان نفتی اعلام کرده‌اند اکنون مشکل چندانی در این بخش وجود ندارد.