اخبار برگزیت

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا،اصلاحیه‌ تاخیر برگزیت،برگزیت

شکست بوریس جانسون | اصلاحیه‌ تاخیر برگزیت در پارلمان انگلیس تصویب شد

اصلاحیه‌ای که بر اساس آن دولت بریتانیا باید از اتحادیه اروپا درخواست کند تا برگزیت را عقب بیاندازند در نخستین رای‌گیری روز شنبه ۲۷ مهر ماه در پارلمان بریتانیا به تصویب رسید. ۳۲۲ تن از نمایندگان با این طرح موافقت کردند و ۳۰۶ تن نیز رای مخالف دادند.