اخبار بانوان

دستفروشان دارای معلولیت ،بانوان سرپرست خانوار

دستفروشان دارای معلولیت و بانوان سرپرست خانوار ساماندهی شدند

شهردار منطقه ۱۱ با تاکید بر اینکه برای ساماندهی دستفروشان تمهیداتی در نظر گرفته شده، گفت: دستفروشان نیازمند، دارای معلولیت و بانوان سرپرست خانواده در صورت ارائه اسناد، به شرکت ساماندهی مشاغل معرفی و در بازارچه‌های رسمی شهری فعالیت می‌کنند.