اخبار بازار متشکل ارزی

بازار متشکل ارزی،موسسه ملل

ریسک‌های بازار متشکل ارزی از نگاه قائم مقام موسسه ملل

قائم مقام موسسه اعتبارى ملل گفت: احتمال مداخله مستقیم و مدیریت دولت در صورت افزایش نرخ ها، عدم کشف ریسک هاى مترتب بر فعالیت بازار مذکور به دلیل عدم وجود بازارهاى مشابه و تجربیات جهانى و محدودیت فعالیت بازار به معاملات نقدى از ریسک هاى بازار متشکل معاملات ارزى است.

بازار متشکل ارزی،ارز،قیمت ارز،قیمت دلار

قلمرو دلار در اقتصاد کوچک می‌شود | بازاری برای ممانعت از آزار دلار

دلار به عنوان یکی از ارزهای اثرگذار در اقتصاد کشورها این روزها به ارز مزاحم تبدیل شده است. اقدامات سلطه جویانه آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ با تکیه بر دایره نفوذ دلار در اقتصاد کشورها روز به روز نفرت از این ارز بین المللی را افزایش می‌دهد.

بازار متشکل ارزی

بازار متشکل ارزی می‌تواند جایگزین سامانه نیما شود

عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: ثبات نسبی پس از نوسانات اخیر هستیم و این فرصت خوبی است تا سامانه نیما آرام‌آرام حذف شود چون باید به سمت تک نرخی شدن حرکت کرد. باید توجه داشت که تک نرخی شدن یک مزیت است که باعث شفافیت می‌شود.