اخبار ایران خودرو

هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت ایران خودرو،بازداشت مدیرعامل ایران خودرو،ایران خودرو،مدیرعامل ایران خودرو

گرانی، برای مدیرعامل ایران خودرو گران تمام شد

خراسان نوشت: با گذشت 10 روز از مسدود شدن حساب های بانکی مدیرعامل ایران خودرو، وی از سمت خود برکنار و ساعتی بعد بازداشت شد. سخنگوی دولت دلیل برکناری وی توسط وزارت صمت را افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو اعلام کرد و سخنگوی دستگاه قضا نیز گزارش‌های ضابطان قضایی را دلیل دستگیری هاشم یکه زارع اعلام کرد.

هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت ایران خودرو،بازداشت مدیرعامل ایران خودرو،ایران خودرو،مدیرعامل ایران خودرو

جزئیات بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو | دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو گفت: ریاست قوه قضاییه دستوری را به سازمان بازرسی کل کشور درباره نقش و جایگاه نظارتی که این سازمان دارد دادند، برای اینکه در حوزه مسائل خودروسازان و اجحافی که در حق مردم و تاخیر و تعویض‌هایی که شده و خودروهای ناقص و افزایش قیمت و... وارد شوند و سازمان بازرسی هم به جد ورود کرده است.

قیمت سهام ایران خودرو ،سهام ایران خودرو

قیمت سهام ایران خودرو شش برابر قیمت اعلام شده است

دبیر انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: تا به امروز قطعه‌سازان از دو شرکت ایران خودرو و سایپا 20 هزار میلیارد تومان مطالبه دارند که شش تا هفت هزار میلیارد از آن بررسی کردیم. این یعنی همان رقمی که قرار بود بانک مرکزی به صنعت خودرو کمک کند.