اخبار ایران خودرو

ایران خودرو، مدیرعامل ایران خودرو، تولید خودروهای ناقص

خداحافظی با خودروهای ناقص از یک ماه دیگر/ECU داخلی سازی شد

مدیرعامل ایران‌خودرو از پایان داستان تولید خودروهای ناقص خبر داد. به گفته مقیمی، با آغاز داخلی‌سازی قطعات تحریمی، تا یک ماه آینده تولید خودروهای ناقص پایان می‌یابد و دیگر خودروی خوابیده در کف کارخانه به دلیل کسری قطعه نخواهیم داشت. وی همچنین از داخلی سازی ECU خبر داد.